De allra flesta av oss vill lämna jorden efter att ha gjort den till en lite bättre plats. Man kan därför ställa sig frågan om civilingenjör är ett meningsfullt yrke där du har möjligheten att påverka framtiden till det bättre.

Klimat och miljö

En stor möjlighet för civilingenjörer som utbildar sig idag är även att inrikta sig mot klimat eller miljö. Här får man chansen att påverka på riktigt och att bidra till att vi kan undvika de värsta katastroferna som ett varmare klimat kan medföra. Det finns speciella inriktningar som har detta tema, den här möjligheten att forska på dessa områden för den som utbildar sig till civilingenjör och sedan väljer det att läsa vidare.

Industri

Du har också goda möjligheter att kunna påverka inom industri och olika typer av teknik. Titeln civilingenjör är inte alltför långt ifrån titeln uppfinnare och att komma på och utveckla nya saker som människor i framtiden kan använda i sin vardag är en del av att vara ingenjör. Kanske blir det du som kommer på nästa generation smarta mobiler, eller ett nytt sätt att hantera internet och trådlösa nätverk?