Utbildningen är som vi har varit inne på i en annan artikel ganska tuff för den som har bestämt sig för att bli civilingenjör. I den här artikeln kommer vi därför att ge några konkreta tips på saker som är bra att ha med sig för att klara av utbildningen på ett bättre sätt.

Studieteknik

De allra flesta studenter har någon gång hört ordet studieteknik. För en hel del av alla dessa elever är detta också ett ord som är ganska tråkigt och något läraren har tjatat om genom alla år. Men att ha en bra studieteknik är oerhört viktigt för att lyckas med ett lite tyngre studier som exempelvis civilingenjör.

Grunden i en bra studieteknik är egentligen att kunna planera sitt studerande och sedan följa den planen. Här gäller det att prova sig fram för att hitta vad som passar bra för just dig och sedan kunna lägga upp dina dagar utifrån det.

På universitetet är det i ganska stor utsträckning eget ansvar som gäller och du får själv välja hur mycket du vill plugga och när. Tips till när du pluggar är att inte ha mobilen i närheten och också att regelbundna raster för att kunna hålla fokuset uppe.

Ta hjälp av kompisar

Något som kommer att göra utbildningen många gånger lättare är om du tar hjälp av de kompisar och klasskompisar som du har nära dig under studierna. Ofta är det fler som har stött på samma problem som du har gjort och att våga fråga kan spara dig mycket huvudvärk.

Inte minst när det kommer till matematiken och fysiken är det oerhört viktigt att inte endast sitta ensam och plugga. Om du bestämmer träff med några kompisar från klassen kommer ni tillsammans att kunna förklara olika delar för varandra och studierna blir därmed mer effektiva.

Se dock till att du inte hamnar i en grupp där du har svårt att hålla fokus. Det är klart att man kan ha trevligt tillsammans och prata om det är allt möjligt, men det måste också finnas möjlighet att studera fokuserat när det krävs.

Till sist vill vi också skicka med det lilla tipset att faktiskt börja plugga i tid. Att spara och skjuta upp plugg som du egentligen skulle göra idag är sällan någon bra idé.